Vé máy bay từ Cao Hùng về TP HCM

Xem nhanh bảng giá vé máy bay từ Cao Hùng (Đài Loan) về TP HCM năm 2020. Bạn đang cần mua vé máy bay từ Đài Loan về TP HCM vui lòng liên hệ Hotline: (028) 38 33 37 37. Nếu bạn ở nước ngoài thì có thể liên hệ để được tư vấn xuất vé với các tư vấn viên của chúng tôi qua các số điện thoại sau.

Skype/ Zalo : Ms.Duyên: 0911.738.289 Skype/ Zalo : Ms.Ngọc: 0911.738.191
Skype/ Zalo : Ms.Hiền: 0976.945.936 Skype/ Zalo : Ms.Linh: 0911.035.533

Vé máy bay từ Cao Hùng về TP HCM

Tháng 2 Giá vé một chiều Tháng 3 Giá vé một chiều Tháng 4 Giá vé một chiều
01/02/2020 01/03/2020 2,339,000 VND 01/04/2020 6,445,000 VND
02/02/2020 02/03/2020 2,459,000 VND 02/04/2020 6,445,000 VND
03/02/2020 03/03/2020 2,339,000 VND 03/04/2020 4,202,000 VND
04/02/2020 04/03/2020 2,339,000 VND 04/04/2020 4,202,000 VND
05/02/2020 05/03/2020 3,496,000 VND 05/04/2020 2,339,000 VND
06/02/2020 06/03/2020 2,339,000 VND 06/04/2020 2,339,000 VND
07/02/2020 07/03/2020 2,339,000 VND 07/04/2020 2,339,000 VND
08/02/2020 08/03/2020 2,339,000 VND 08/04/2020 2,339,000 VND
09/02/2020 09/03/2020 2,459,000 VND 09/04/2020 2,339,000 VND
10/02/2020 10/03/2020 2,339,000 VND 10/04/2020 2,339,000 VND
11/02/2020  3,674,000 VND  11/03/2020 2,339,000 VND 11/04/2020 2,339,000 VND
12/02/2020  2,339,000 VND  12/03/2020 2,459,000 VND 12/04/2020 2,339,000 VND
13/02/2020  4,322,000 VND  13/03/2020 2,339,000 VND 13/04/2020 2,339,000 VND
14/02/2020  2,339,000 VND  14/03/2020 2,459,000 VND 14/04/2020 2,339,000 VND
15/02/2020  3,674,000 VND  15/03/2020 2,339,000 VND 15/04/2020 2,339,000 VND
16/02/2020  2,339,000 VND  16/03/2020 2,339,000 VND 16/04/2020 2,339,000 VND
17/02/2020  2,339,000 VND  17/03/2020 2,339,000 VND 17/04/2020 2,339,000 VND
18/02/2020  2,339,000 VND  18/03/2020 2,459,000 VND 18/04/2020 2,459,000 VND
19/02/2020  2,459,000 VND  19/03/2020 3,496,000 VND 19/04/2020 2,339,000 VND
20/02/2020  3,496,000 VND  20/03/2020 2,339,000 VND 20/04/2020 2,339,000 VND
21/02/2020  2,339,000 VND  21/03/2020 2,459,000 VND 21/04/2020 2,339,000 VND
22/02/2020  2,459,000 VND  22/03/2020 2,339,000 VND 22/04/2020 4,202,000 VND
23/02/2020  2,339,000 VND  23/03/2020 2,339,000 VND 23/04/2020 2,339,000 VND
24/02/2020  2,459,000 VND  24/03/2020 2,339,000 VND 24/04/2020 2,339,000 VND
25/02/2020  2,339,000 VND  25/03/2020 2,339,000 VND 25/04/2020 2,339,000 VND
26/02/2020  2,459,000 VND  26/03/2020 2,339,000 VND 26/04/2020 2,339,000 VND
27/02/2020  6,445,000 VND  27/03/2020 2,339,000 VND 27/04/2020 2,339,000 VND
28/02/2020  3,496,000 VND  28/03/2020 2,459,000 VND 28/04/2020 2,339,000 VND
29/02/2020  2,339,000 VND  29/03/2020 2,339,000 VND 29/04/2020 3,496,000 VND
    30/03/2020 2,339,000 VND 30/04/2020 2,339,000 VND
    31/03/2020 2,339,000 VND    
Tháng 5 Giá vé một chiều Tháng 6 Giá vé một chiều Tháng 7 Giá vé một chiều
01/05/2020 2,339,000 VND 01/06/2020 2,339,000 VND 01/07/2020 2,339,000 VND
02/05/2020 4,202,000 VND 02/06/2020 2,339,000 VND 02/07/2020 2,339,000 VND
03/05/2020 4,202,000 VND 03/06/2020 2,339,000 VND 03/07/2020 2,339,000 VND
04/05/2020 2,459,000 VND 04/06/2020 2,339,000 VND 04/07/2020 2,339,000 VND
05/05/2020 2,339,000 VND 05/06/2020 2,339,000 VND 05/07/2020 2,339,000 VND
06/05/2020 Hết chỗ 06/06/2020 2,339,000 VND 06/07/2020 2,339,000 VND
07/05/2020 2,339,000 VND 07/06/2020 2,339,000 VND 07/07/2020 2,339,000 VND
08/05/2020 2,339,000 VND 08/06/2020 2,339,000 VND 08/07/2020 2,339,000 VND
09/05/2020 2,339,000 VND 09/06/2020 2,339,000 VND 09/07/2020 2,339,000 VND
10/05/2020 2,339,000 VND 10/06/2020 2,339,000 VND 10/07/2020 2,339,000 VND
11/05/2020 2,339,000 VND 11/06/2020 2,339,000 VND 11/07/2020 2,339,000 VND
12/05/2020 2,339,000 VND 12/06/2020 2,339,000 VND 12/07/2020 2,339,000 VND
13/05/2020 2,339,000 VND 13/06/2020 2,339,000 VND 13/07/2020 2,339,000 VND
14/05/2020 2,339,000 VND 14/06/2020 2,339,000 VND 14/07/2020 2,339,000 VND
15/05/2020 2,339,000 VND 15/06/2020 2,339,000 VND 15/07/2020 2,459,000 VND
16/05/2020 2,339,000 VND 16/06/2020 2,339,000 VND 16/07/2020 2,339,000 VND
17/05/2020 2,339,000 VND 17/06/2020 2,339,000 VND 17/07/2020 2,339,000 VND
18/05/2020 2,339,000 VND 18/06/2020 2,339,000 VND 18/07/2020 2,339,000 VND
19/05/2020 2,339,000 VND 19/06/2020 2,339,000 VND 19/07/2020 2,339,000 VND
20/05/2020 2,339,000 VND 20/06/2020 2,339,000 VND 20/07/2020 2,339,000 VND
21/05/2020 2,339,000 VND 21/06/2020 2,339,000 VND 21/07/2020 2,339,000 VND
22/05/2020 2,339,000 VND 22/06/2020 2,339,000 VND 22/07/2020 2,339,000 VND
23/05/2020 2,339,000 VND 23/06/2020 2,339,000 VND 23/07/2020 2,339,000 VND
24/05/2020 2,339,000 VND 24/06/2020 2,339,000 VND 24/07/2020 2,339,000 VND
25/05/2020 2,339,000 VND 25/06/2020 4,202,000 VND 25/07/2020 2,339,000 VND
26/05/2020 2,339,000 VND 26/06/2020 2,339,000 VND 26/07/2020 2,339,000 VND
27/05/2020 2,339,000 VND 27/06/2020 2,339,000 VND 27/07/2020 2,339,000 VND
28/05/2020 2,339,000 VND 28/06/2020 2,339,000 VND 28/07/2020 2,339,000 VND
29/05/2020 2,339,000 VND 29/06/2020 2,339,000 VND 29/07/2020 2,339,000 VND
30/05/2020 2,339,000 VND 30/06/2020 2,339,000 VND 30/07/2020 2,339,000 VND
31/05/2020 2,339,000 VND     31/07/2020 2,339,000 VND
Tháng 8 Giá vé một chiều Tháng 9 Giá vé một chiều Tháng 10 Giá vé một chiều
01/08/2020 2,339,000 VND 01/09/2020 2,339,000 VND 01/10/2020 4,924,000 VND
02/08/2020 2,339,000 VND 02/09/2020 2,459,000 VND 02/10/2020 4,924,000 VND
03/08/2020 2,339,000 VND 03/09/2020 2,339,000 VND 03/10/2020 4,924,000 VND
04/08/2020 2,339,000 VND 04/09/2020 2,339,000 VND 04/10/2020 4,924,000 VND
05/08/2020 2,339,000 VND 05/09/2020 2,339,000 VND 05/10/2020 4,924,000 VND
06/08/2020 2,339,000 VND 06/09/2020 2,339,000 VND 06/10/2020 4,924,000 VND
07/08/2020 2,339,000 VND 07/09/2020 2,339,000 VND 07/10/2020 4,924,000 VND
08/08/2020 2,339,000 VND 08/09/2020 2,339,000 VND 08/10/2020 4,924,000 VND
09/08/2020 2,339,000 VND 09/09/2020 2,339,000 VND 09/10/2020 4,924,000 VND
10/08/2020 2,339,000 VND 10/09/2020 2,339,000 VND 10/10/2020 4,924,000 VND
11/08/2020 2,339,000 VND 11/09/2020 2,339,000 VND 11/10/2020 4,924,000 VND
12/08/2020 2,339,000 VND 12/09/2020 2,339,000 VND 12/10/2020 4,924,000 VND
13/08/2020 2,339,000 VND 13/09/2020 2,339,000 VND 13/10/2020 4,924,000 VND
14/08/2020 2,339,000 VND 14/09/2020 2,339,000 VND 14/10/2020 4,924,000 VND
15/08/2020 2,339,000 VND 15/09/2020 2,339,000 VND 15/10/2020 4,924,000 VND
16/08/2020 2,339,000 VND 16/09/2020 2,339,000 VND 16/10/2020 4,924,000 VND
17/08/2020 2,339,000 VND 17/09/2020 2,339,000 VND 17/10/2020 4,924,000 VND
18/08/2020 2,339,000 VND 18/09/2020 2,339,000 VND 18/10/2020 4,924,000 VND
19/08/2020 2,339,000 VND 19/09/2020 2,339,000 VND 19/10/2020 4,924,000 VND
20/08/2020 2,339,000 VND 20/09/2020 2,339,000 VND 20/10/2020 4,924,000 VND
21/08/2020 2,339,000 VND 21/09/2020 2,339,000 VND 21/10/2020 4,924,000 VND
22/08/2020 2,339,000 VND 22/09/2020 2,339,000 VND 22/10/2020 4,924,000 VND
23/08/2020 2,339,000 VND 23/09/2020 2,339,000 VND 23/10/2020 4,924,000 VND
24/08/2020 2,339,000 VND 24/09/2020 2,339,000 VND 24/10/2020 4,924,000 VND
25/08/2020 2,339,000 VND 25/09/2020 2,339,000 VND 25/10/2020 4,924,000 VND
26/08/2020 2,339,000 VND 26/09/2020 2,339,000 VND 26/10/2020 4,924,000 VND
27/08/2020 2,339,000 VND 27/09/2020 2,339,000 VND 27/10/2020 4,924,000 VND
28/08/2020 2,339,000 VND 28/09/2020 2,339,000 VND 28/10/2020 4,924,000 VND
29/08/2020 2,339,000 VND 29/09/2020 2,339,000 VND 29/10/2020 4,924,000 VND
30/08/2020 2,339,000 VND 30/09/2020 2,339,000 VND 30/10/2020 4,924,000 VND
31/08/2020 2,339,000 VND     31/10/2020 4,924,000 VND
Tháng 11 Giá vé một chiều Tháng 12 Giá vé một chiều
01/11/2020 4,924,000 VND 01/12/2020 4,924,000 VND
02/11/2020 4,924,000 VND 02/12/2020 4,924,000 VND
03/11/2020 4,924,000 VND 03/12/2020 4,924,000 VND
04/11/2020 4,924,000 VND 04/12/2020 4,924,000 VND
05/11/2020 4,924,000 VND 05/12/2020 4,924,000 VND
06/11/2020 4,924,000 VND 06/12/2020 4,924,000 VND
07/11/2020 4,924,000 VND 07/12/2020 4,924,000 VND
08/11/2020 4,924,000 VND 08/12/2020 4,924,000 VND
09/11/2020 4,924,000 VND 09/12/2020 4,924,000 VND
10/11/2020 4,924,000 VND 10/12/2020 4,924,000 VND
11/11/2020 4,924,000 VND 11/12/2020 4,924,000 VND
12/11/2020 4,924,000 VND 12/12/2020 4,924,000 VND
13/11/2020 4,924,000 VND 13/12/2020 4,924,000 VND
14/11/2020 4,924,000 VND 14/12/2020 4,924,000 VND
15/11/2020 4,924,000 VND 15/12/2020 4,924,000 VND
16/11/2020 4,924,000 VND 16/12/2020 4,924,000 VND
17/11/2020 4,924,000 VND 17/12/2020 4,924,000 VND
18/11/2020 4,924,000 VND 18/12/2020 4,924,000 VND
19/11/2020 4,924,000 VND 19/12/2020 4,924,000 VND
20/11/2020 4,924,000 VND 20/12/2020 4,924,000 VND
21/11/2020 4,924,000 VND 21/12/2020 4,924,000 VND
22/11/2020 4,924,000 VND 22/12/2020 4,924,000 VND
23/11/2020 4,924,000 VND 23/12/2020 4,924,000 VND
24/11/2020 4,924,000 VND 24/12/2020 4,924,000 VND
25/11/2020 4,924,000 VND 25/12/2020 4,924,000 VND
26/11/2020 4,924,000 VND 26/12/2020 4,924,000 VND
27/11/2020 4,924,000 VND 27/12/2020 4,924,000 VND
28/11/2020 4,924,000 VND 28/12/2020 4,924,000 VND
29/11/2020 4,924,000 VND 29/12/2020 4,924,000 VND
30/11/2020 4,924,000 VND 30/12/2020 4,924,000 VND
    31/12/2020 4,924,000 VND

Lưu ý:

Bảng giá trên là bảng giá vé một chiều

Giá vé đã bao gồm thuế, phí sân bay

Du lịch Cao Hùng
Sông Ái Hà (Love River)

Một trong những địa điểm hút khách nhất ở thành phố Cao Hùng Đài Loan đó là dòng sông Ái Hà, nằm uốn lượn và đi qua trung tâm của thành phố, hai bên bờ là những công trình kiến trúc thành phố hiện đại, cũng như những công viên cây xanh, là nơi lý tưởng dành cho khách du lịch và cư dân địa phương có những giây phút thoải mái vào buổi chiều ngắm nhìn thành phố.
Thời điểm tuyệt vời nhất để đi du lịch, hay đi dạo quanh dòng sông Ái Hà là vào khoảng 4 giờ chiều đến tối, những ánh đèn lung linh rực sáng.
Nếu rủng rỉnh hơn bạn có thuê du thuyền để tận hưởng không gian nhìn ngắm thành phố từ dưới dòng sông.
Chợ Đêm Lục Hợp (Liuhe Night Market)
Chợ Đêm Lục Hợp nơi bày bán tất cả các loại mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm , đến những vật dụng hằng ngày. Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn nổi tiếng được bày bán ở đây. Nói về lịch sử của Chợ được hình thành từ năm 1940  và những năm đầu 1950, đến với chợ Lục Hợp bạn sẽ thấy không khí vô cùng tấp nập người qua lại, nhưng rất vắng xe, tuy vậy chợ rất sạch, hai bên chợ là những gian hàng và nhiều quán ăn nổi tiếng lâu đời ở đây

Trên đây là một số thông tin về Vé máy bay từ Cao Hùng về TP HCM trong năm 2020. Bạn có nhu cầu tham khảo thông thông tin giá vé máy bay của VietNam Airlines vui lòng liên hệ về cho chúng tôi theo Hotline: (028) 38 33 37 37. Địa chỉ: 589C Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP HCM