Vé máy bay Tết 2020 VietNam Airlines

Đặt mua vé máy bay Tết 2020 – Tết Nguyên Đan Canh Tý 2020 , liên hệ ngay Đại lý VietNam Airlines để được tư vấn và báo giá rẻ nhất

Đại lý VietNam Airlines

Hotline: (028) 38 33 37 37 – (028) 38 30 67 54 – (028) 38 30 67 55

Liên hệ tư vấn nhanh:

Ms. Hiền  0911 73 86 38 Ms. Hòa  0946 02 99 22
Ms. Duyên  0911 73 82 89 Ms. Linh  0911 03 55 33

Thông tin Vé máy bay các tháng trong Năm 2020

Bảng giá vé VietNam Airlines Click để xem
Tháng 2/2020 Tại đây
Tháng 3/2020 Tại đây
Tháng 4/2020 Tại đây
Tháng 5/2020 Tại đây
Tháng 6/2020 Tại đây
Tháng 7/2020 Tại đây
Tháng 8/2020 Tại đây
Tháng 9/2020 Tại đây
Tháng 10/2020 Tại đây
Tháng 11/2020 Tại đây
Tháng 12/2020 Tại đây
Vé Tết 2020 Tại đây

Vé máy bay Tết 2020 VietNam Airlines

Bảng giá vé máy bay Tết 2020 VietNam Airlines

(Đơn vị tính: đồng)

Chặng bay từ TP HCM (SGN)
Ngày Bay Buôn Ma Thuột Cà Mau Côn Đảo Chu Lai Đà Nẵng Đà Lạt Đồng Hới Hà Nội Hải Phòng Huế Nha Trang Phú Quốc Pleiku Quy Nhơn Rạch Giá Thanh Hóa Tuy Hòa Vân Đồn Vinh
01/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         885.000      1.050.000               957.000      1.230.000      1.340.000      1.450.000         830.000         957.000         973.000          830.000              720.000           1.600.000           1.450.000              995.000           1.450.000           1.450.000  
02/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         885.000      1.050.000               957.000      1.010.000      1.340.000      1.450.000         830.000         957.000         973.000          830.000              720.000           1.600.000           1.450.000              995.000           1.450.000           1.450.000  
03/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         885.000      1.050.000               957.000      1.010.000      1.340.000      1.450.000         830.000         957.000      1.380.000          830.000              885.000           1.600.000           1.450.000              995.000           1.450.000           1.450.000  
04/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         720.000      1.050.000               957.000      1.230.000      1.340.000      1.450.000         830.000         957.000      1.012.000          830.000              720.000           1.600.000           1.450.000              995.000           1.230.000           1.450.000  
05/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         720.000      1.050.000               957.000      1.010.000      1.340.000      1.450.000         830.000         957.000         973.000          830.000              885.000           1.600.000           1.450.000              995.000           1.230.000           1.450.000  
06/01/2020             830.000      1.809.000      1.809.000         720.000      1.050.000               957.000      1.230.000      1.340.000      1.450.000         830.000         957.000         973.000    Hết chỗ             720.000           1.600.000           1.450.000              995.000           1.230.000           1.450.000  
07/01/2020             973.000      1.809.000      1.809.000      1.985.000      1.050.000               957.000      1.230.000      1.340.000      1.450.000      2.040.000         957.000         973.000          973.000              885.000           1.600.000           1.450.000              995.000           2.770.000           1.450.000  
08/01/2020          1.600.000      1.677.000      1.809.000      1.985.000      1.050.000               957.000      2.330.000      1.340.000      1.450.000      1.875.000         957.000         973.000          973.000              885.000           1.600.000           1.890.000              995.000           2.770.000           1.450.000  
09/01/2020             973.000      1.677.000      1.809.000         885.000      1.050.000               957.000      2.550.000      1.670.000      1.450.000      2.040.000      1.380.000         973.000       1.600.000           1.985.000           1.600.000           2.770.000              995.000           2.990.000           1.450.000  
10/01/2020          1.600.000      1.677.000      1.809.000      1.985.000      1.105.000               957.000      2.550.000      2.275.000      1.450.000      2.040.000      1.380.000      1.380.000       1.600.000           1.985.000           1.600.000           2.770.000           1.930.000           2.770.000           1.450.000  
11/01/2020          1.600.000      1.677.000      1.809.000      1.985.000      1.050.000               957.000      2.550.000      2.495.000      1.450.000      2.040.000      1.380.000      1.012.000       1.600.000           1.985.000           1.600.000           2.770.000           1.930.000           2.770.000           1.890.000  
12/01/2020          1.600.000      1.677.000      1.809.000      1.985.000      1.050.000               957.000      2.550.000      2.495.000      1.450.000      2.040.000      1.380.000         973.000       1.600.000           1.985.000           1.600.000           2.770.000           1.930.000           2.770.000           1.890.000  
13/01/2020          1.600.000      1.809.000      1.809.000      1.985.000      1.050.000               957.000      2.550.000      2.495.000      2.550.000      2.040.000      1.380.000         973.000       1.600.000           1.985.000           1.600.000           2.770.000           1.930.000           2.770.000           2.550.000  
14/01/2020          1.919.000      1.809.000      1.809.000      2.469.000      1.875.000            1.919.000      3.111.000      2.990.000      2.550.000      2.469.000      1.380.000         973.000       1.919.000           2.469.000           1.600.000           3.562.000           1.930.000           3.562.000           2.550.000  
15/01/2020          1.919.000      1.677.000      1.809.000      2.469.000      1.875.000            1.919.000      3.111.000      2.990.000      2.550.000      2.469.000      1.380.000         973.000       1.919.000           2.469.000           1.600.000           3.562.000           1.930.000           3.562.000           2.550.000  
16/01/2020          1.919.000      1.677.000      1.809.000      2.469.000      1.875.000            1.919.000      3.111.000      2.990.000      2.550.000      2.469.000      1.380.000         973.000       1.919.000           2.469.000           1.600.000           3.562.000           1.930.000           3.562.000           2.990.000  
17/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      2.040.000            1.919.000      5.135.000      3.562.000      5.905.000      2.469.000      1.380.000      1.380.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
18/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      7.500.000      5.905.000      4.515.000      1.380.000      1.012.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
19/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      7.500.000      5.905.000      4.515.000      1.380.000         973.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
20/01/2020          3.030.000      1.809.000      1.809.000    Hết chỗ     4.515.000            3.195.000      5.135.000      7.500.000      5.905.000      4.515.000      1.380.000         973.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
21/01/2020          3.030.000      1.809.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      7.500.000      5.905.000      4.515.000      1.919.000      1.919.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
22/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      7.500.000      5.905.000      4.515.000      1.919.000      1.919.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
23/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      7.500.000      5.905.000      4.515.000      1.919.000      1.919.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
24/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      2.495.000      5.905.000      4.515.000      1.919.000      1.600.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
25/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      2.495.000      5.905.000      4.515.000      1.600.000      1.710.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
26/01/2020          3.030.000      1.677.000      1.809.000      4.240.000      4.515.000            3.195.000      5.135.000      2.495.000      5.905.000      4.515.000      3.525.000      3.305.000       3.030.000           4.075.000           1.600.000           5.905.000    –          3.562.000           5.905.000  
27/01/2020          1.919.000      1.809.000      1.809.000      2.469.000      4.075.000            3.085.000      3.111.000      2.495.000      2.550.000      4.075.000      3.085.000      3.305.000       1.919.000           2.469.000           1.600.000           3.562.000    –          3.562.000           2.550.000  
28/01/2020          1.919.000      1.809.000      1.809.000      2.469.000      4.075.000            3.085.000      3.111.000      2.275.000      2.550.000      4.075.000      3.085.000      3.305.000       1.919.000           2.469.000           1.600.000           3.562.000    –          3.562.000           2.550.000  
29/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         720.000      4.075.000            3.085.000      1.010.000      2.275.000      1.230.000      4.075.000      3.085.000      3.305.000          830.000              720.000           1.600.000           1.230.000    –          1.230.000           1.230.000  
30/01/2020             830.000      1.677.000      1.809.000         720.000         830.000               957.000      1.010.000      2.275.000      1.230.000         830.000         830.000         973.000          830.000              720.000           1.600.000           1.230.000    –          1.230.000           1.230.000  
31/01/2020             830.000    Hết chỗ      1.809.000         720.000      1.105.000               957.000      1.010.000      1.340.000      1.230.000         830.000         830.000      1.380.000          830.000              720.000           1.600.000           1.230.000    –          1.230.000           1.230.000  

Xem thêm thông tin Bảng giá vé máy bay VietNam Airlines tháng 2/2020 : Tại Đây

Lưu ý

– Giá vé máy bay Tết 2020 VietNam Airlines có thể thay đổi tùy vào tình trạng đặt chỗ.

– Giá vé bao gồm thuế, phí sân bay

Lịch nghỉ Tết 2020 – Tết Nguyên Đán 2020 vào ngày nào ?

Tết Nguyên Đán 2020 diễn ra vào ngày 25/1/2020 ( Dương Lịch) nhằm ngày mùng 01 Tết. Theo thông tin mới nhất từ Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH Lịch nghỉ Tết đã được 13 bộ ngành đồng thuận theo phương án: nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu năm mới. Theo đó công chức, viên chức sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ 23/1/2020 tức 29 tháng chạp âm lịch đến hết 27/1/2020 tức mùng 3 Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, kèm 2 ngày nghỉ bù tiếp theo là 28-29/1/2020. Như vậy theo phương án này sẽ có tất cả 7 ngày nghỉ. Tháng 10/2019 tới đây Chính Phủ sẽ có thông báo chính thức về Lịch nghỉ Tết 2020. Quý khách hàng vui lòng cập nhật các thông tin giá vé và lịch nghỉ tết tại đây để có những thông tin mới nhất về Tết nguyên đán 2020. 

lịch nghỉ tết 2020

Vietnam Airlines mở bán vé Tết 2020 vào tháng mấy ?

VietNam Airlines mở bán vé Tết 2020 quý khách vui lòng liên hệ Hotline : (028) 38 33 37 37 để mua vé giá rẻ nhất phù hợp với hành trình của mình. VietNam Airlines sẽ tăng cường số chuyến bay cũng như linh hoạt giá vé rất phù hợp với hành khách có nhu cầu mua vé máy bay Tết 2020 đi Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hoá, Quy Nhơn…

Như thường lệ thời điểm trước Tết Nguyên Đán khoảng 5 tháng là thời điểm VietNam Airlines mở bán vé Tết 2020 và chia thành nhiều đợt vé khác nhau. Vì vậy quý khách có nhu cầu đặt vé sớm vui lòng thanh toán nhanh chóng để giữ chỗ và có được vé máy bay Vietnam airlines giá rẻ vì càng đặt cận ngày Tết giá vé càng tăng, tránh tình trạng cháy vé khi cận ngày bay.

Lợi ích khi đặt vé máy bay của Vietnam Airlines

– Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đạt chuẩn 4 sao theo tiêu chuẩn của Skytrax

– Tỷ lệ delay chuyến bay VietNam Airlines thấp.

– Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, cùng đội bay với những chủng loại máy bay dân dụng hàng đầu quốc tế

– Hệ thống bảo dưỡng máy bay được điều hành bởi những chuyên gia hàng đầu nhằm đáp ứng an toàn hàng không cho VietNam Airlines

– Hệ thống phòng vé, đại lý vietnam airlines rộng khắp trên toàn quốc hỗ trợ kịp thời cho hành khách đặt vé vietnam airlines

Lưu ý khi mua vé máy bay tết 2020 VietNam Airlines

– Đặt vé máy bay tết 2020 vietnam airlines càng sớm càng tốt, càng cận ngày bay giá vé càng tăng, và rủi ro hết chỗ

– Thanh toán ngay khi tìm được vé phù hợp với hành trình bay

– Đem theo những vật dụng cần thiết, hạn chế đồ cồng kềnh khi di chuyển đến sân bay trong dịp tết vì đây là thời điểm cực kỳ cao điểm ở các Sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội bài, Cát Bi, Đồng Hới, Chu Lai…

– Chuẩn bị những giấy tờ tuỳ thân để làm thủ tục bay

– Đến trước giờ bay khoảng 02 tiếng với hành trình bay nội địa và 03 tiếng với hành trình bay quốc tế

– Số kg hành lý xách tay VietNam Airlines là 07 kg, quý khách muốn mang thêm vui lòng mua thêm hành lý ký gửi.

– Vietnam Airlines có hỗ trợ vận chuyển mai, đào dịp Tết 2020, vui lòng liên hệ Hotline (028) 38 33 37 37 để được tư vấn

Đặt vé ở Văn phòng đại lý VietNam Airlines TP HCM chính hãng

Để tránh rủi ro trong việc mua vé VietNam Airlines online qua mạng. Quý khách vui lòng đến những Phòng vé VietNam Airlines chính hãng tại TP HCM để được hỗ trợ tốt nhất.

Đại lý VietNam Airlines 589C Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM là một trong những đại lý uy tín của VietNam Airlines chúng tôi nhận hỗ trợ : đặt vé, đổi vé, đổi ngày bay , hoàn vé, mua thêm hành lý ký gửi,  giao vé tận nơi khu vực Sài Gòn nhanh chóng, hỗ trợ tư vấn đặt vé các ngày trong tuần và giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của quý khách cho hành trình bay của mình.