Quy định hành lý trả trước

Nếu hành lý ký gửi của Quý khách có trọng lượng lớn hơn mức hành lý miễn cước, Vietnam Airlines hân hạnh giới thiệu dịch vụ Hành lý trả trước để giúp quý khách tiết kiệm một khoản chi phí cũng như thời gian gửi hành lý khi làm thủ tục của chuyến bay.

Quy định hành lý trả trước của Vietnam Airlines

Quý khách mua vé của Vietnam Airlines (738) đều được mua Hành lý trả trước, ngoại trừ hành khách là trẻ em dưới 2 tuổi.

Áp dụng cho các chặng bay của Vietnam Airlines và do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác.

Không áp dụng cho một số chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72.

Thời gian mua Hành lý trả trước: muộn nhất 6 tiếng trước giờ khởi hành.

Quý khách có thể mua Hành lý trả trước tại website https://vietnamairlineshcm.com trong quá trình mua vé hoặc sau khi đã có vé máy bay. Khi mua Hành lý trả trước tại website, Quý khách có thể nhập thông tin theo 2 lựa chọn: (1) nhập Mã đặt chỗ, Họ, Email hoặc (2) nhập Số vé điện tử.

Hành lý trả trước được bán theo gói. Có 2 loại gói cước: gói 5kg và gói 10kg. Quý khách mua được tối đa 10 gói ( tương đương 100kg). Quý khách có thể mua 1 trong 2 gói (5kg hoặc 10kg) hoặc cả 2 loại gói (5kg và 10kg) nhưng tổng không quá 10 gói.

Hành lý trả trước phải tuân thủ các điệu kiện về hành lý ký gửi của Vietnam Airlines và không áp dụng cho Hành lý đặc biệt.

Bảng mức phí dành cho Hành lý trả trước

Hành lý trả trước có giá trị với chuyến bay và vé đã mua; không được chuyển nhượng; không được đổi hành trình; không được chi hoàn; không được đổi sang các dịch vụ khác hoặc vé hành khách. Ngoại trừ: Hành lý trả trước kèm vé có hành trình xuất phát từ Hàn Quốc và chưa sử dụng sẽ được phép bồi hoàn. Mức phí hoàn bằng 25% giá trị Hành lý trả trước chưa sử dụng.

Nếu Quý khách đổi sang đặt chuyến bay mới do Vietnam Airlines khai thác trên cùng chặng bay,  Hành lý trả trước được chuyển sang chuyến bay mới này. Tuy nhiên, việc thay đổi này phải thực hiện trước 6 tiếng trước khi khởi hành của chặng bay đã mua và trước 6 tiếng trước khi khởi hành của chặng bay mới.

Nếu trọng lượng hành lý ký gửi thực tế khi làm thủ tục tại sân bay ít hơn Hành lý miễn cước và Hành lý trả trước, Quý khách không được hoàn trả tiền đã mua Hành lý trả trước.

Nếu trọng lượng hành lý ký gửi thực tế khi làm thủ tục tại sân bay vượt quá số Hành lý miễn cước và Hành lý trả trước, Quý khách phải mua Hành lý tính cước cho phần vượt quá này theo giá áp dụng tại sân bay tính theo kg.

Quý khách có hành trình đi/đến Mỹ, Canada với Hành lý miễn cước hệ kiện không được mua Hành lý trả trước cho phần hành lý vượt tiêu chuẩn miễn cước (số kg vượt mỗi kiện hoặc số kiện vượt tiêu chuẩn) trong bất kỳ trường hợp nào.

Một số trường hợp không mua được Hành lý trả trước tại website https://vietnamairlineshcm.com (chặng bay đã mua Hành lý trả trước, Quý khách đã mua Hành lý trả trước, vé đã sử dụng một phần và một số trường hợp do hạn chế về kỹ thuật), Quý khách có thể mua Hành lý trả trước tại các Phòng vé của Vietnam Airlines.

Lưu ý: Vietnam Airlines tạm dừng bán Hành lý trả trước trên các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn sau: 

Từ Nhật Bản về HAN/SGN/DAD:

            + Từ ngày 01/11/2017 đến 19/03/2018 :  VN351, VN357; 

            + Từ ngày 01/11/2017 đến 28/02/2018 :  VN303, VN319; 

            + Từ ngày 28/10/2017 đến 25/03/2018 :  VN341, VN347. 

Từ Nhật Bản qua HAN/SGN/DAD nối chuyến quốc tế hoặc nội địa Việt Nam: trên tất cả các chuyến bay xuất phát tại Nhật Bản từ ngày 28/10/2017 đến 25/03/2017, gồm cả các chuyến bay không hạn chế.